اين پيش بيني ها بر اساس مختصات GPS - طول و عرض جغرافيايي شهرهاي ايران هست که توسط اعضـاي سـايت در قسمت اطلاعات مربوط به شهرها ثبت شده. لذا در صورت وجود هرگونه اشتباهي از مديران سـايت بخواهيد که مختصات شهر شما را تصحيح کنند.

امروز شنبه 4 بهمن 1393

وضع آب و هواي امروز ايران

پيش بيني وضعيت جوي فردا

پيش بيني پس فردا

پيش بيني سه روز آينده