اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لر

٢۴ فروردين ٩٧, ارسال کامنت
**پسرکوهستان** ٢۴ فروردين ٩٧

 **پسرکوهستان**    

**پسرکوهستان** از سیستان و بلوچستان ١٣ دقیقه قبل
وقتی ارزش ها
عوض می شوند،

عوضی ها با
ارزش میشوند.

raha93 raha93 ٢۴ فروردين ٩٧
**پسرکوهستان**
موزیک مورد علاقه **پسرکوهستان**اگه آهنگ رو دوست داشتی لایک کن .

تشکر و قدردانی های رسمی از **پسرکوهستان**

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان نشده

تصاویر ارسال شده از طرف **پسرکوهستان**