اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لر

٢۴ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
بیدار ٢۴ بهمن ٩۶

 بیدار   

raha93 raha93 ٢۵ بهمن ٩۶
صفحات مورد علاقه
صفحات مورد علاقه
صفحات مورد علاقه
صفحات مورد علاقه
صفحات مورد علاقه
۵ دي ٩٣, ارسال عکس
۵ دي ٩٣, ارسال عکس
۵ دي ٩٣, ارسال عکس
صفحات
١ دي ٩٣, ارسال عکس
صفحات مورد علاقه
بیدار

بیدار
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 1 مرداد 93
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
بیدار
نحوه ثبت شماره موبایل در سایت
موزیک مورد علاقه بیداراگه آهنگ رو دوست داشتی لایک کن .

تشکر و قدردانی های رسمی از بیدار

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان نشده

تصاویر ارسال شده از طرف بیدار