اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لر

٢۴ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
صفحات مورد علاقه
صفحات مورد علاقه
صفحات مورد علاقه
صفحات مورد علاقه
صفحات مورد علاقه
۵ دي ٩٣, ارسال عکس
۵ دي ٩٣, ارسال عکس
۵ دي ٩٣, ارسال عکس
صفحات
١ دي ٩٣, ارسال عکس
صفحات مورد علاقه
بیدار

بیدار
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 1 مرداد 93
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
بیدار
آخرین حضور: 2 اسفند 96
نحوه ثبت شماره موبایل در سایت
موزیک مورد علاقه بیداراگه آهنگ رو دوست داشتی لایک کن .

تشکر و قدردانی های رسمی از بیدار

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان نشده

تصاویر ارسال شده از طرف بیدار