اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لر

٧ شهريور ٩۶, ارسال عکس
۴ تير ٩۶, ارسال عکس
١ ارديبهشت ٩۶, ارسال عکس
صفحات مورد علاقه
٢٣ بهمن ٩۵, ارسال عکس
٣١ شهريور ٩۵, ارسال عکس
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات مورد علاقه
امیر علی 26
موزیک مورد علاقه امیر علی 26اگه آهنگ رو دوست داشتی لایک کن .

تشکر و قدردانی های رسمی از امیر علی 26

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان نشده

تصاویر ارسال شده از طرف امیر علی 26