اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لر

دلفان شهداد [pic:13353]...  ٣ ارديبهشت ٩٧

دلفان شهداد   

موسیر در دلفان

در سقوط هم می توان سهمگین، باشکوه، با صلابت و زیبا بود.
٣ ارديبهشت ٩٧, ارسال عکس
دلفان شهداد [pic:13352]...  ٣ ارديبهشت ٩٧

دلفان شهداد   

ترشی دلفان موسیر

در سقوط هم می توان سهمگین، باشکوه، با صلابت و زیبا بود.
٣ ارديبهشت ٩٧, ارسال عکس
دلفان شهداد [pic:13351]...  ٣ ارديبهشت ٩٧

دلفان شهداد   

ترشی موسیر دلفان

در سقوط هم می توان سهمگین، باشکوه، با صلابت و زیبا بود.
٣ ارديبهشت ٩٧, ارسال عکس
صفحات
صفحات
دلفان شهداد

دلفان شهداد
لطفا عضو شوید
در سقوط هم می توان سهمگین، باشکوه، با صلابت و زیبا بود.
تاریخ عضویت: 22 مرداد 93
تولد: 23 تير
محل زندگی:لرستان
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:، سایر
303,043 ثانیه، حضور
وب مستر
دلفان شهداد
دلفان موسیر
موسیر دلفان
بزرگترین گروه گپ ایتا
لینک کده و لینک یاب واتس اپ
کرج گپ واتس اپ
تهران گپ واتس اپ
گپ بزرگ تهران در واتش اپ
گروه واتس اپ تهران
لنک یاب واتس اپ
لینک کده واتس اپ
گپ بزرگ تهران در سروش
بزرگترین گپ سروش
بزگرترین گپ ایتا
سروش تهران کرج
ایتا تهران کرج
ایتا تهران
ایتا کرج
بازار ایتاء دلفان
بازار ایتا دلفان
گپ تهران ایتاء
پیام رسان ایتاء
لیک دونی ایتاء
ایتا پیام رسان ایرانی
لینک کده ایتا
لینک یاب ایتا گرام
گپ تهران ایتا
جایگزین تلگرام ایتا
لینک کده ایتا
dhl vshk hdjh
پیام رسان ایتا
گروه و کانال ایتا
گروه گپ ایتا تهران
کانال لینک یاب ایتا
بازار ایتا دلفان
لینک یاب ایتا
پیام رسان ایتا
لینک دونی ایتا
موسیر دلفان
پیام رسان سروش جایگزین تلگرام
ترشی موسیر دلفان
لینک یاب تیک تاک3
لینک دونی واتس اپ
دلفان بازار
لینک کده ای تاک
لینک کده سروش
گروه بازار دلفان
بازار دلفان
بازار ای تاک دلفان
بازار سروش دلفان
کانال سروش دلفان
کانال پرس پو دلفان
گپ کرج سروش
گپ تهران کرج سروش
گروه گپ ای تاک
لینک یاب تیک تاک
لینک یاب ای تاک
لینک یاب سروش
سروش دونی
ای تاک دونی
ای تاک لینک دونی
سروش لینک دونی
گپ تهران کرج ای تاک
لینک یاب گروه گپ سروش
لینک یاب گروه یاب ای تاک
لینگ یاب گروه های سروش
لینک یاب گروه یاب سروش
جایگزین تلگرام
لینک یاب تیک تاک
پیام رسان تیک تاک
ای تاک سه
برنامه ای تاک سه
نرم افزار ای تاک
برنامه سروش
نرم افزار سروش
gdk; n,kd sv,a
gdk; n,kd hd jh;
GDK; N,KD HD JH;
لینگ دونی ای تاک
لینگ دونی سروش
گروه ای تاک تهران
گروه سروش تهران
گروه تهران سروش
گروه ای تاک
لینک دونی ایتاک
کانال ای تاک
لینک دونی ای تاک
پیام رسان ای تاک
ای تاک
کانال لینک ای گپ
گروه ای گپ
ای گپ
لینک دونی ای گپ
کانال لینک دونی سروش
گروه لینک دونی سروش
کانال پیام رسان سروش
لینک سروش
لینک دونی سروش
GDK; N,KD SV,A
پیام رسان سروش
گروه تلگرام نیلفور
گروه تلگرامی ده شصتیا
تلگرام ده شصتیا
ده شصتیا
باغ شعر
خانه مدیر
موزیک مورد علاقه دلفان شهداداگه آهنگ رو دوست داشتی لایک کن .

تشکر و قدردانی های رسمی از دلفان شهداد

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان نشده

تصاویر ارسال شده از طرف دلفان شهداد