پلدشت شبکه اجتماعی

گروه اينترنتي بچه هاي پلدشت

شبکه اجتماعی پلدشت

شبکه اجتماعی نیلفور

0 نفر در روم پلدشت آنلاین هستند

تصاویری از شهر پلدشت

تعداد مسافران ورودی به کشور از گمرک پلدشت 15 درصد افزایش یافته است

ارومیه - ایرنا - رییس گمرک پلدشت گفت: تعداد مسافران ورودی به کشور از طریق گمرک پلدشت 15 درصد افزایش یافته است.