ملکان شبکه اجتماعی

گروه اينترنتي بچه هاي ملکان

شبکه اجتماعی ملکان

شبکه اجتماعی نیلفور

0 نفر در روم ملکان آنلاین هستند

تصاویری از شهر ملکان

مهم ترین ملاک سرمایه گذاری در ملکان مدیریت واحد تولیدی است

قدس آنلاین- ملکان: فرماندار ملکان مهم ترین ملاک در سرمایه گذاری را مدیریت واحد تولیدی و صنعتی عنوان کرد و گفت: که قبل از هر تولید و سرمایه گذاری باید مطالعات مربوط به ان واحد صورت گرفته باشد و کار به صورت کارشناسی انجام گیرد.