مجن شبکه اجتماعی

گروه اينترنتي بچه هاي مجن

شبکه اجتماعی مجن

شبکه اجتماعی نیلفور

0 نفر در روم مجن آنلاین هستند

تصاویری از شهر مجن

هفته نامه مجنون: جامعه دختران وپسران را به سمت آرایش سوق می دهد

هفته نامه مجنون استان مرکزی در شماره 470 درمطلبی در ستون دیدگاه با عنوان «جامعه دختران و پسران را به سمت آرایش سوق می دهد» به بررسی این پدیده و نقد فرهنگ مصرف گرایی پرداخته است.