جهرم شبکه اجتماعی

گروه اينترنتي بچه هاي جهرم

شبکه اجتماعی جهرم

شبکه اجتماعی نیلفور

0 نفر در روم جهرم آنلاین هستند

تصاویری از شهر جهرم

صادارت لیمو از جهرم فارس 750 میلیارد تومان ارزآوری داشته است

شیراز- ایرنا- رییس جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: صادرات لیمو شیرین و لیمو ترش از این شهرستان 750 میلیارد تومان ارزآوری داشته است.