متن موسیقی رضا صادقی*

از همه دنیا میشه دل برید و تمام زندگی
رو آتیش کشیدو تنها تورو داشت و به لحظه
خو کرد دست تموم زندگی رو رو کرد مثل
دوباره بودنای تازه یه حس خوبه کشف حل
رازه سرخوش لبخند خدای خوبم تازه ی یک
طلوع بی غروبم من نه میخوام نه میتونم
تورو از یاد ببرم با تو هر لحظه به لحظه
خوبم و عاشق ترم تو پر و بال منی نازنین
یار منی با تو حتی میتونم بی بال و پر هم
بپرم

تلخیه روز و روزگار تارو خم نشدن تو فصل
بی بهارو با تو فقط میشه که ساده طی کرد
گله ی بی مغز حسو دو پی کند شعر و شعور و
شب پر ترانه خنده ی بی منت و بی بهانه
تنها توی نگاه تو صدا کرد با تو فقط میشه
که ادعا کرد … من نه میخوام نه میتونم
تورو از یاد ببرم با تو هر لحظه به لحظه
خوبم و عاشق ترم تو پر و بال منی نازنین
یار منی با تو حتی میتونم بی بال و پر هم
بپرم

فقط کامنت های    

 

  متن موسیقی رضا صادقی*
اطلاعات صفحه
بازدید از این صفحه   201 بازدید
ارسال برای این صفحه   0 ارسال
پاسخ در این صفحه   0 پاسخ
ایجاد شده توسط   ایدین1353 .
خانه فرهنگ و هنر نیلفور
صفحات مرتبط
تازه ها
لینک های مرتبط (وب نورد)